Regulamin Forum

Go down

Regulamin Forum

Pisanie  Sebastian_Wroblewski on Pon Paź 17, 2011 7:09 am

1. Administracja umożliwia wszystkim zainteresowanym studentom studiów zaocznych Politechniki Koszalińskiej rocznika 2011 bezpłatne uczestnictwo w Forum TuInformatyka.forumpl.net. Każdy użytkownik, który umieścił opinię na Forum TuInformatyka jest traktowany jak użytkownik tegoż Forum. Każdy użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Dostęp do Forum TuInformatyka mają wszyscy studenci studiów zaocznych Politechniki Koszalińskiej rocznika 2011.

2.1. Przeglądać wybrane wiadomości na Forum mogą wszyscy studenci studiów zaocznych Politechniki Koszalińskiej rocznika 2011.
2.2. Pisać wiadomości i odpowiadać na nie mogą studenci studiów zaocznych Politechniki Koszalińskiej rocznika 2011.

3. Uczestnicy Forum TuInformatyka publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum TuInformatyka treści:
a. sprzecznych z prawem
b. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej
c. obscenicznych, jeśli nie mają formy sztuki
d. propagujących bezprawną przemoc.

5.1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum TuInformatyka w podpisie użytkownika zawartości animowanej, zbyt jaskrawej, dużej lub w inny sposób uciążliwej dla innych użytkowników. Dopuszczalny rozmiar podpisu użytkownika to 80 pikseli wysokości lub 4 linijki tekstu w standardowym rozmiarze. Administracja TuInformatyka zastrzega sobie prawo do usuwania grafik nie spełniających w/w wymogów.

5.2 Niedopuszczalne jest wstawianie animacji gifowych jako swój awatar. Administracja TuInformatyka zastrzega sobie prawo do usuwania grafik nie spełniających w/w wymogów.


5.3 Administracja nie pochwala umieszczania w podpisach treści niezwiązanych z tematyką forum, zwłaszcza treści o charakterze manifestacji poglądów i sympatii politycznych, oraz zastrzega sobie prawo do usuwania takich treści z podpisów.

6. Administracja TuInformatyka zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, a także treści nie mających merytorycznego związku z komentowaną treścią lub będących wielokrotnym, pozbawionym merytorycznego uzasadnienia powielaniem już istniejących treści.

7. Administracja TuInformatyka zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Dyskusyjnym tym uczestnikom, którzy w sposób nagminny naruszają postanowienia pkt. 4 i pkt. 5 Regulaminu.

8. Administracja TuInformatyka zastrzega sobie możliwość przeredagowywania nieprzyzwoitych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach administracja zastrzega sobie możliwość ich usuwania.

9. Administracja TuInformatyka zobowiązuje się dochować powszechnych standardów ochrony danych uczestników Forum zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Na pisemne i prawnie uzasadnione żądanie Administracja TuInformatyka może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum naruszających postanowienia pkt. 4 niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

11. Administracja TuInformatyka dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.

12. Dokładne zasady panujące na każdym z działów Forum ustalają odpowiedni moderatorzy biorąc pod uwagę opinie użytkowników. Skargi na działania moderatorów, a także na naganne zachowanie poszczególnych użytkowników proszę kierować do administracji.

13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administracja TuInformatyka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Forum.


Sebastian_Wroblewski
Admin

Liczba postów : 36
Join date : 17/10/2011

http://tuinformatyka.forumpl.net

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach